Kabanata 11: - Page 3 of 3

Los Baños

(Ang Buod ng “El Filibusterismo”)

Tumutol si Padre Camorra: Ang mga Indiyo ay di dapat matuto ng kastila at pagnatuto ay makikipagtalo sa mga Kastila.

Ani Padre Sibyla: Hindi pinag-uusapan dito ang pagtuturo ng Kastila: dito ay may isang lihim ng paghahamok ng mga estudyante at ng Unibersidad ng Sto. Tomas.  Pag nasunod ang kanila, natalo kami (mga Dominiko), yayabang ang mga iyan at tuloy-tuloy na.  Pagkatapos naming bumagsak, isusunod nila ang Pamahalaan.

Nagsalita si Padre Fernandez na isa ring Dominiko: Pulitikahin natin sila para di nila masabing tinalo nila tayo.  Sa halip na labanan natin sila ay sang-ayunan natin at purihin sa balak nila.  Bakit makikipagkagalit tayo sa Bayan; kakaunti tayo, marami sila.  Kailangan natin sila, tayo’y di nila kailangan.  Ngayo’y mahina ang bayan.  Ngunit bukas-makalawa’y lalakas iyan.  Matuwid ang mga kahilingan ng mga estudyante.  Kikilala pa sila sa atin ng utang na loob.  Gumaya tayo sa mga Hesuwita.

Lalong nagalit si Padre Sibyla nang mabanggit ang Hesuwita.  Nagsabad- sabaran ang magkakaharap at di naunawaan ang lahat.  Pumasok ang Kura sa Los Banos upang sabihing nakahanda na ang pananghalian.

Siyang pagbulong ng mga Kawani sa Heneral.  Ang anak noong si Kabesang Tales ay humihiling na palayain ang kanyang nuno na napipiit kapalit ng ama.

Kumatig si Padre Camorra sa pagpapalaya.  Sumang-ayon ang Heneral.

Learn this Filipino word:

ibayong dagat