Bugtong / Riddles - Page 4 of 5

Mga Pagkain / Foods

Bilingual (Tagalog-English)

Sagot / Answer

Bugtong

Riddle

Asin (Salt)

Tubig na nagiging bato
Batong nagiging tubig

(Water that turns to stone,
stone that turns to water)

Santol (Sandor)

Kung tawagin nila'y
"Santo"
Hindi naman milagroso

(Called a "Santo"
and yet not miraculous)

Sinigwelas (Spanish plum)

Nang maglihi'y namatay
Nang manganak ay nabuhay

(When it conceived, it died;
when it gave birth, it revived)

Kalabasa (Squash)

Ang ina’y gumagapang pa,
Ang anak ay umuupo na.

(The mother is still creeping,
the child already sitting up)

Tubo (Sugarcane)

Patumbalik, patiwarik,
Hindi mabubo ang tubig

(Though it is inverted and turned upside down,
its water can't spill [can't be poured])

Camote (Sweet potato)

Sanga-sanga, buku-buko,
nagbubulaklak ay di nagbubuko,
naglalama'y walang buto

(Branch-branch, bud-bud,
it flowered without budding;
it bore fruit without a seed)

Learn this Filipino word:

buháy ang loób