Bugtong / Riddles - Page 2 of 5

Mga Pagkain / Foods

Bilingual (Tagalog-English)

Sagot / Answer

Bugtong

Riddle

Duhat

Noong munti'y Americano,
noong lumaki ay Negro

(When a small an American;
when it grew up, a negro)

Itlog (Egg)

Bahay ni Kiko,
Walang bintana,
Walang pinto.

Bahay ng prinsesa,
nabuksan ay hindi maisara.

(The house of Kiko,
without window,
without door)

(House of the princess;
it was opened but cannot be closed)

Bayabas (Guava)

Hindi tao, hindi hayop,
may korona

(Not a human being, not an animal,
but it wears a crown

Dahon ng gabi (Gabi leaves)

Naligo si Kaka
Ngunit di nabasa

(Kaka took a bath,
but did not get wet)

Bawang (Garlic)

Isang kumpol na ngipin
nakabalot sa papel

(A cluster of truth
wrapped in paper)

Yelo (Ice)

Tubig na sakdal linaw
Ay nadadala sa kamay.

(Water that is extremely clear,
can be carried in the hand)

Langka (Jackfruit)

Baboy ko sa Pulo
Balahibo’y pako.

(My pig in Pulo;
its hairs are nails)

Learn this Filipino word:

di-nagtátanáw-tamá