Bugtong / Riddles - Page 3 of 5

Mga Pagkain / Foods

Bilingual (Tagalog-English)

Sagot / Answer

Bugtong

Riddle

Mangga (Mango)

Hugis puso, kulay ginto
Mabango kung amuyin,
masarap kung kanin

(Heart-shaped, golden-colored;
fragrant to smell,
delicious to eat)

Sibuyas (Onion)

Katawan nito'y hiniwa-hiwa
Kaya ikaw ay lumuluha

(It is cut and chopped,
but it can make you cry)

Papaya

Bahay ni Sta. Ines
Punong-puno ng perdigones.

Puno ay buku-buko, dahon ay abaniko,
Ang bunga ay parasko, perdigones ang buto.

(House of Sta. Ines,
Full of bullets [pellets])

(Its trunk has many nodes [joints], its leaves are fans,
its fruit is a bottle, its seeds are shotgun pellets)

Pinya (Pineappple)

Bahay ni Sta. Maria
Naiinog ng sandata.

Isang prinsesa
Punung-puno ng mata

(House of Sta. Maria,
Surrounded by swords)

(A beautiful princess
full of eyes)

Sumusubong kanin (Pot of boiling rice)

Naupo si Itim, sinulot ni Pula,
Eto na si Puti na bubuga-buga.

(Black sat down; Red prodded from beneath;
Out came white)

Labanos (Raddish)

Nang ihulog ko'y ganggabinlid
Nang hanguin ko'y ganggaihip

(When I planted it, it was as small as a rice grain;
when I harvested it, it was as big as a bamboo fire-blown)

Learn this Filipino word:

may apóy sa tuktók