Bugtong (Sari-sari)

Sagot

Bugtong

Anino

Mayroon akong alipin
Sunod ng sunod sa akin.

Ako’y may isang katotong irog
Saan man paroo’y kasunod-sunod
Mapatubig ay di nalulunod,
Mapaapoy ay di nasusunog.

Ako'y may kaibigan
Kasama ko sa kung saan-saan

Ako ay may kaibigan,
kasama-sama saan man.

Mapatubig ay di nalulunod,
Mapaapoy ay di nasusunog.

Kulog

Baka ko sa Maynila
Abot dito ang unga.

Ulan

Baston ni Adan
Hindi mabilang-bilang.

Baston ni San Jose,
bilang pero hindi mabilang

Pag-aasawa

Ang nangauna'y nagsisisi
kumakarimot ang nahuhuli.

Learn this Filipino word:

ibong sawî