Bugtong (Mga parte ng katawan)

Sagot

Bugtong

Tainga

Dahon ng pinda-pinda,
Singlalapad, singgaganda.

Paa

Dalawang magkaibigan
Unahan ng unahan.

Buhok

Halamang di nalalanta
Kahit natabas na.

Ulo

Isang bayabas
Pito ang butas.

Binti

Dalawang magkaibigan,
Nasa likod ang mga tiyan.

Buhok

Halamang di nalalanta
kahit natabas na.

Mukha

Isang bayabas
Pito ang butas

Pages

Learn this Filipino word:

pinápandáy ang isip