Bugtong (Mga Pagkain) - Page 2 of 5

Sagot

Bugtong

Duhat

Noong munti'y Americano,
noong lumaki ay Negro

Itlog

Bahay ni Kiko,
Walang bintana,
Walang pinto.

Bahay ng prinsesa,
nabuksan ay hindi maisara.

Bayabas

Hindi tao, hindi hayop,
may korona

Dahon ng gabi

Naligo si Kaka
Ngunit di nabasa

Bawang

Isang kumpol na ngipin
nakabalot sa papel

Yelo

Tubig na sakdal linaw
Ay nadadala sa kamay.

Langka

Baboy ko sa Pulo
Balahibo’y pako.

Learn this Filipino word:

mainit sa kamáy