Bugtong (Mga Bagay) - Page 2 of 2

Sagot

Bugtong

Bahay

Sa umaga ay nagtataboy
Sa gabi ay nag-aampon

Bolador / Saranggola

Mataas ang ibinitin
Kaysa pinagbitinan.

Buto't-balat, lumilipad

Lampara

Isang uhay na palay
Sikip sa buong bahay.

Banig

Kung gabi ay malapad
Kung araw ay matangkad.

Kung gabi'y dagat
Sa araw ay bumbong

Panitik o Bolpen

Lumakad walang paa,
Tumatangis walang mata.

Sapatos

Dala mo, dala ka
Dala ka pa ng iyong dala.

Mesa

May apat na binti, hindi makalakad

Learn this Filipino word:

mabuti ang dilà