Bugtong (Mga Bagay)

Sagot

Bugtong

Bangka

Wala sa langit, wala sa lupa
Kung tumakbo ay patihaya.

Kandila

Kung babayaan mong ako ay mabuhay
Yaong kamataya'y dagli kong kakamtan;

Ngunit kung ako'y pataying paminsan,
Ay lalong lalawig ang ingat kong buhay.

Kung kailan ko pa pinatay
Ay saka nagtagal ang buhay.

Kung babayaan mong ako ay mabuhay
Yaong kamataya'y dagli kong kakamtan

Kabaong

Binili ko nang di nagustuhan
Ginamit ko nang di ko nalalaman

Kampana ng Simbahan

Nang hatakin ang baging,
Nagkagulo ang matsing.

Relo

May kamay, walang daliri

Learn this Filipino word:

tulóg na lukán