Kahalagahan ng Bugtong

  1. Mapalawak ang pag-iisip at imahinasyon.
  2. Mapaunlad ang talasalitaan.
  3. Magandang paglilibang.
  4. Mabuting panghikayat sa mga bata sa pagtatalakay sa mga aralin.
  5. Mahasa sa pag-iisip at makasagot nang mabilis.

Learn this Filipino word:

mahabà ang buntót