Tagalog version of Parables “Mga Parabula”Tagalog version of Parables “Mga Parabula”

Ang Parabula ay mga kuwentong kathang-isip lamang, ngunit may mahalagang mensahe para sa pang-araw-araw na pamumuhay.  Ito ay maikli, praktikal at kapupulutan ng mga ginintuang aral.  Ang mga unang parabola ay nagmula sa ating Panginoong Hesus, at matatagpuan sa Banal na Kasulatan o Bibliya.

Learn this Filipino word:

mababà ang luhà