Kaligirang Pangkasaysayan ng Parabula

Ang salitang parabola ay buhat sa salitang Griyego na parabole.  Ito’y matandang salita na nangangahulugang pagtatabihin ang dalawang bagay upang pagtularin.  Ito’y gumagamit ng pagtutulad at metapora upang bigyan ng diin ang kahulugan.  Ang parabola ay madalas na hango sa Banal na Kasulatan at kuwentong umaakay sa tao sa matuwid na landas ng buhay.  Di tulad ng pabula, ang parabola ay gumagamit ng tao bilang mga tauhan, kung ito’y gumagamit ng hayop o ito’y nananatili sa kani-kanilang kaanyuan.

Ang mga detalye at mga tauhan ay hindi nagbibigay ng malalim na kahulugan; ang binibigyan ng diin ay aral sa kuwento.

Learn this Filipino word:

sumagasà sa ulán