Kahalagahan ng Parabula

  1. Ang parabola ay nagtuturo ng aral sa tao.
  2. Masanay sa pagbibigay ng kuwento.
  3. Ang mga pang-araw-araw na pangyayari ay maaaring ihalintulad sa mga parabola.
  4. Mahihikayat ang mga bata na bumasa ng Banal na Kasulatan.
  5. Makapagpalawak ng talasalitaan.

    Learn this Filipino word:

    maglubid ng buhangin