Ang Magkapatid - Page 2 of 2

(Parabula / Parable)

Natuwa ang mayamang kapatid.  Batid na niyang saku-sakong ginto ang ireregalo sa kanya.

Ngunit sa kanyang kabiglaanan, ang ipinagkaloob sa kanya ng hari ay ang pinakamahalagang bagay sa palasyo noong mga sandaling oyon.

At iyon ay walang iba kundi ang dambuhalang kalabasang nagmula sa kanyang kapatid.

Mensahe: Magbigay tayo nang hindi naghahangad ng kapalit. Huwag umasa ng kapalit sa bawat bagay na ibinibigay natin nang hindi tayo mapahiya.

Learn this Filipino word:

utak