Maragtas - Page 3 of 3

(Epikong Bisayas)

Ang lupang kapatagan ay ibinigay ng mga Ati sa mga Bisaya.  Ibinigay rin nila ang kanilang mga bahay.  Ang mga Ati ay lumipat ng paninirahan sa bundok.

Madaling isinaayos ni Datu Puti ang mga Bisaya.  Si Datu Bangkaya kasama ang kanyang asawa na si Katurong at anak na si Balinganga at kanilang mga tauhan at katulong ay tumira sa Aklan.  Sumunod na inihatid ni Datu Puti sina Datu Paiborong at asawang si Pabulanon at ang kanyang dalawang anak na si Ilehay at si Ilohay.  May mga tauhan ding kasama si Datu Paiborong na kakatulungin niya sa pagtatanim ng mga buto at binhi na iiwan ni Datu Puti at Datu Sumakwel.  Sina Lubay, Dumalogdog, Dumangsol at Padahinog ay kasama ni Sumakwel.  Sila ay sa Malandog naman maninirahan.  Nagpaalam si Datu Puti kay Sumakwel.  Kanyang pinagbilinan si Sumakwel na pamunuang mahusay ang mga Bisaya.  Nag-aalala si Datu Puti tungkol sa kalagayan ng iba pang Bisaya sa Borneo sa ilalim ng pamumuno ng malupit na si Makatunao.

Matapos magpaalam kay Sumakwel, umalis na ang tatlong barangay, kay Datu Puti ang isa, at ang dalawa pa ay sa dalawang binatang datu na sina Datu Domingsel at Datu Balensuela.  Narating nila ang pulo ng Luzon.  Dumaong ang tatlong barangay sa Look ng Balayan.  Ipinasya ng dalawang datu na dito na sa Taal manirahan kasama ang mga "Taga-ilog".  Isang araw lamang at umalis na sina Datu Puti at Pinampangan upang bumalik sa Borneo.

Learn this Filipino word:

binawian ng buhay