Sarung Banggi

(Tagalog version)

Isang gabi, maliwanag, ako'y naghihintay
Sa aking magandang dilag,
Namamanglaw ang puso ko
At ang diwa ko'y lagi ng nangangarap.

Malasin mo giliw ang saksi ng aking pagmamahal,
Bituing nagniningning, kislap ng tala't liwanag ng buwan,
Ang siyang magsasabi na ang pag-ibig ko'y sadyang tunay
Araw, gabi, ang panaginip ko'y ikaw.

Magbuhat ng ikaw ay aking inibig,
Ako ay natutong gumawa ng awit;
Pati ng puso kong dati'y matahimik,
Ngayo'y dumadalas ang tibok ng aking dibdib.

Learn this Filipino word:

naghúhugas ng kamáy