Sarung Banggui

Sarung banggui, sa higdaan
Nacadangog aco hinoni nin sarong gamgam;
Sa luba co, catorongan
Baco cundi simong voces, iyo palan.

Dagos aco bangon si sacuyang mata iminuclat,
Sa tahaw nin cadicluman aco nangangalagcalag;
Si sacuyang mata ipinasiring sa itaas
Simong laog nahiling co maluhaan.

Duman sa Iraya bantug buwayahon,
Lumangoy si Nonoy sa calipongawon;
Dai pigbabacli ang mga tentacion
Basta makahadoc sa saiyang laogaon.

Learn this Filipino word:

makatí ang dilá