Silayan

(Lahat ng Araw)

Silayan, at bigyan ng pag-asa
Pagmamahal, pusong nagdurusa
Iwasan ang pag-aalinlangan
Lahat ng araw, kita'y mamahalin

Sa labi, ng imbing kamatayan
Itangi yaring pagmamahal
Dulutan, magtapat sa 'yo hirang
Lahat ng araw, kita'y mamahalin

Learn this Filipino word:

magbakod ang may masísirà