Sa Libis Ng Nayon

Kahit na gabing madilim sa libis ng nayon
Taginting nitong kudyapi ay isang himaton
Maligaya ang panahon sa lahat ng naroroon
Bawa't puso'y tumutugon sa nilalayon

Puno ng kawayan ay naglangitngitan
Lalo na kung hipan ng hanging amihan
Ang katahimikan nitong kaparangan
Pinukaw na tunay nitong kasayahan

Kung ang hanap mo ay ligaya sa buhay
Sa libis ng nayon doon manirahan
Taga-bukid man may gintong kalooban
Kayamanan at dangal ng kabukiran

Learn this Filipino word:

pabagsák