Sa Kabukiran

Sa kabukiran, walang kalungkutan
Lahat ng araw ay kaligahayan
Ang halamanan kung aking masdan
Masiglang lahat ang kanilang kulay

Ang mga ibong nag-aawitan
Kawili-wili silang pakinggan
O aking buhay na maligaya
Busog ang puso at maginhawa

Learn this Filipino word:

parang aso't pusa