Pandangguhan

[Refrain]
Manunugtog ay nangag-pasimula
At nangagsayawan ang mga mutya
Sa mga padyak tila magigiba
Ang bawat tapakan ng mga bakya
Kung pagmamasdan ay nakatutuwa
Ang hinhin nila'y hindi nawawala
Tunay na hinahangaan ng madla
Ang sayaw nitong ating inang bansa

Dahil sa ikaw mutyang paraluman
Walang singganda sa dagat silangan
Tunay na wagas ang puso mo, hirang
Ang pag-ibig mo'y hirap makamtan --
Kung hindi taos ay mabibigo
Sa mga pagsuyong iniaalay

1Halina, aking mahal, ligaya ko ay ikaw
Kapag di ka na mamasdan
Ang buhay ko ay namamanglaw
[Repeat from 1]

Kung may pista sa ating bayan
Ang lahat ay nagdiriwang
May litson bawat tahanan
May gayak pati simbahan
Paglabas si Santa Mariang mahal
Kami ay taos na nagdarasal

Prusisyon dito ay nagdaraan
Kung kaya't ang iba'y nag-aabang
Ang tumugtog at may sumasayaw
Mayr'ong sa galak ay nagpapasigaw
Ang pista sa bayan namin ay ganyan
Ang saya'y tila walang katapusan

[Repeat refrain]

Learn this Filipino word:

tumátahíp ang dibdíb