Pandanggo Sa Ilaw

Nang pista sa nayon nagsayaw ka hirang;
Napakagandang pagmasdan ang maliliit mong hakbang,
At ang munting baso may taglay na ilaw
Ay tinimbang mong lahat sa ulo't sa mga kamay.

Nguni't di mo alam na minamasdan kita,
At nabihag mo ako sa iyong pandanggong kay sigla.
Magbuhat na noon ay inaalala ka,
Sapagka't walang lakas ang puso kong limutin ka.

Sa pandanggo mo'y hanga ang lahat,
Tangan mong mga ilawan, ni isa'y walang lumagpak;
Puso kong ito, nais ko, liyag,
Ay ingatan mo na rin pagka't ikaw ang may hawak.

Learn this Filipino word:

nábuwaya