Pilipinas Kong Mahal

Ang bayan ko'y tanging ikaw,
Pilipinas kong mahal;
Ang puso ko at buhay man,
Sa iyo'y ibibigay.

Tungkulin kong gagampanan,
Na lagi kang paglingkuran;
Ang laya mo'y babantayan,
Pilipinas kong hirang.

Learn this Filipino word:

ginintuáng pusò