Bayanihan

Sa tuwing may bayanihan lagi tayong may tulungan
Ang bigat ng dala sa buhay gagaan kung may katuwang
Lalo na kung sa ika-uunlad nitong bayan
Lahat tayo'y magkaisa alang-alang sa kabihasnan

Ang Gintong Aral ay dapat na sundin
"Kahit kaaway ibigin din natin"
Ang pagdamay sa kapwa ay tungkulin
Bayaniha'y dakila't banal na gawain

Learn this Filipino word:

putók sa buhò