Bituing Marikit

Bituing Marikit sa gabi ng buhay
Ang bawat kislap mo'y ligaya ang taglay;
Yaring aking palad iyong patnubayan,
At kahit na sinag ako'y bahaginan man.

Natanim sa puso ko yaong isang pag-ibig,
Na pinakasasamba sa loob ng dibdib;
Sa iyong luningning laging nasasabik,
Ikaw ang pangarap, bituing marikit.

Lapitan mo ako, halina, bituin,
Ating pag-isahin ang mga damdamin;
Ang sabik kong diwa'y huwag mong uhawin,
Sa batis ng iyong wagas na pag-giliw.

Learn this Filipino word:

mapanirang-puri