Hinihingan Ako ng Tula - Page 2 of 2

ni Dr. José Rizal

(Tagalog version of “Me Piden Versos”)

Samantalang ako’y nasa kamusmusan
nginingitian ko ang silay ng araw;
loob ng dibdib ko’y pinagngangalitan
ng sa bulkang init na nararamdaman.
Nagmakata ako pagka’t naibigang
ibulong sa hanging pumapailanlang
ang mga tula ko’t mga panambitan
nang upang iawit sa sandaigdigan
ang dangal ng aking minumutyang bayan
magmula sa lupa hanggang kalangitan.

Akin ngang nilisan ang lupang sarili,
halamang natuyo’t walang dahong labi
pagka’t nangalagas, kulang sa kandili’t
ayaw nang umulit ang awit kong dati…
Tinawid ko’y dagat, lawak na malaki
sa hangad mabago ang palad kong imbi;
ang kabaliwan ko ay lubhang napipi
sapagkat ang aking hanap na pagbuti’y
naguhit sa tubig, naging guniguni:
anino ng isang kamatayang api!

Doon sa ilalim ng masayang langit
ng isa ngang lupang sagana sa dikit,
doon nangaiwan ang aking pag-ibig,
ang aking masayang mga panaginip,
gayon din ang lugod at sariling hilig…
Huwag na ngang hingan ng tulang may tamis
yaring abang diwa sa pananahimik,
sapagkat sa gitna ng lumbay at sakit
na kinaguluhan niring pag-iisip,
ang aking kalulwa ngayo’y tumatangis
pagka’t nangalanta ang lahat kong nais…

Learn this Filipino word:

laglág-luksâ