Ang Dampa kong Pawid

Tula ni

Claro M. Recto

Halikayo sa kuta ko, sa marupok na tahanan
na pakiming nangungubli sa malilim sa sagingan,

Kapag aking naririnig sa pagbubukang-liwayway
ang awit ng mga ibon ay nanagi sa isipan
na ang mundo’y hindi isang larangan ng luha’t lumbay,
ikaw’y walang kabuluhan sa ibon ng aking bukid
ni sa rosas ng hardin kong mabulaklak at tahimik.

Halikayo at pumasok sa hamak na aking bahay
at masayang itinayo sa malilim na sagingan,
ang bahay ko kahit pawid at marupok na kawayan
ay may yamang ihahandog ang diwa ng aking bayan.

Learn this Filipino word:

parang asong ulól