Alalahanin

Tula ni I. Regalado

Sa ngalan ng ating minumutyang Lahi
At sa karangalan nitong ating lipi,
Kasayahan nati’y limuting sandali
At alalahanin ang mga nasawi.

Yaong “nangabulid sa gitna ng dilim”
Kahit ilang saglit ay alalahanin;
Mga araw itong dapat gunitain
Sila’t pag-ukulan ng mga dalangin.

Ang di raw lumingon sa pinanggalingan
Ay hindi darating sa patutunguhan;
Ang nangakidigma kung kalilimutan
Ay parang hinamak ang dangal ng Bayan.

Paminsan-minsa’y sumasagi sa ating alaala ang mga pagpapakasakit ng ating nangagsiyaong bayani. Ang tulang ito’y isang panawagan sa lahat upang gunitain ang “mangabulid sa gitna ng dilim.”

Learn this Filipino word:

ningas-kugon