Kabanata 55: - Page 2 of 2

Ang Pagkakagulo

(Ang Buod ng “Noli Me Tangere”)

Sa kabilang dako, gulong gulo ang isip ni Elias ng pumasok siya sa bahay ni Ibarra.  Para siyang sinusurot sa sariling budhi.  Naalalala niya ang sinapit ng kanyang angkan, ang kanyang nuno, si Balat, kapatid na babae at ang kanyang ama.  Waring ang lahat ay tinatawag siyang duwag… isang duwag.  Labis na pangingipuspos ang kanyang damdamin.  Hanggang sa maisip niyang balikan ang bahay ni Ibarra.  Dinatnan niya ang mga katulong ni Ibarra na hilong naghihintay sa kanilang amo.  Nang malaman niya ang nangyari kay Ibarra, nagkunwari itong umalis.  Pero lumigid lamang saka umakyat sa bintana na patungo sa Gabinete.  Nakita niya ang mga kasulatan, mga aklat, alahas at baril.  Dinampot niya ang baril at ang iba naman ay isinilid niya sa sako at inihulog sa bintana.  Nakita niyang dumating ang mga Sibil.  Kinuha ni Elias ang larawan ni Maria at isinilid ito sa isang supot.  Nag-ipon siya ng mga damit at papel,  Binuhusan niya ito nga mga gas at saka sinilaban.

Ang mga kawal ay nagpupumilit namang pumasok.  Sinabihan sila ng matandang katulong ng walang pahintolot sa may-ari, kaya hindi maa-ari silang pumasok.  Naalaska ng husto ang directocillo, sa isang hudyat niya tinabig ng kawal ang matanda at mabilis silang pumanik.  Pero sinalubong sila ng makapal na usok at ang apoy na nakarating na sa Gabinete.  Biglang nagkaroon ng malalakas na pagsabog.  Mabilis pa sa lintik na umatras at nanaog ng bahay ang mga kawal kasama ang mga katulong ni Ibarra.

Learn this Filipino word:

langís-langisán