Kabanata 31: - Page 2 of 2

Ang Sermon

(Ang Buod ng “Noli Me Tangere”)

Inaantok ang mga nakikinig.  Si Kapitan Tiyago ay napahikab.  Samantala, si Maria ay hindi nakikinig sa sermon sapagkat abala siya sa pagtingin sa kinaroroonan ni Ibarra na malapit lamang sa kanya.  Nang simulan na sa Tagalog ang misa, ito ay tumagal ng tumagal.  Lumilisya na si Padri Damaso sa sermon niya sapagkat puro panunumbat, sumpa, at pagtutungayaw ang isinasumbulat niya.  Dahil dito,pati si Ibarra ay nabalisa lalo nang turulin ng Pari ang tungkol sa makasalanang hindi nangungumpisal na namamatay sa bilangguan na walang sakramento sa simbahan.  Hindi rin nakaligtas sa pag-aglahi ng pari ang mga mistisilyong hambog at mapagmataas, mga binatang salbahe at pilosopo... ang mga parinig na ito ay nadarama ni Ibarra.  Pero, nagsawalang kibo na lamang siya.

Naging kabagot-bagot na ang sermon, kung kaya nagpakuliling na si Pari Salvi upang huminto na si Damaso.  Pero, sumabak pa rin sa pagsasalita ng may kalahating oras.  Habang isinasagawa ang misa, isang lalaki (ito ay si Elias) ang lumapit kay Ibarra at nagbabala tungkol sa gagawing pagdiriwang sa paaralan. Kailangang maging maingat, anya si Ibarra sa pagbaba sa hukay at huwag lalapit sa bato sapagkat maari siyang mamamatay.  Nakilala ni Ibarra si Elias na kaagad namang umalis.

Learn this Filipino word:

kanluran ng buhay