Kabanata 26: - Page 2 of 2

Ang Bisperas ng Pista

(Ang Buod ng “Noli Me Tangere”)

Dahil dito, siya ay hinangaan ng mga binata at nag-aaral sa Maynila.  Ginawa siyang huwaran, ngunit karaniwan, ang atin lamang na ang natutularan sa kanila ay maliliit na bagay na kanilang ginagawa at ang mga kasiraan ay napupuna tulad ng ayos ng kurbata, tabas ng kuwelyong damit, bilang ng butones ng tsaleko o amerikana.  Nawala sa isipan ni Ibarra ang mga nakakatakot na hinala ni Mang Tasyo, at ito ay kanyang nasabi ngunit tinugon siya ng matanda sa isang aral ni Balagtas na Kung ang isalubong sa iyong pagdating may masayang mukha’t pakitang gilliw, lalong pag-ingata’t kaaway na lihim… siyang isaisip na kakabakahin.

Learn this Filipino word:

nagdaláng-habág