Kabanata 24:

Sa Kagubatan

(Ang Buod ng “Noli Me Tangere”)

Pagkatapos na makapagmisa ng maaga si Pari Salvi, nagtuloy ito sa kumbento upang kumain ng almusal.  May inabot na sulat ang kanyang kawaksi.  Binasa niya ito.  Kapagdaka’y nilamutak ang liham at hindi na nag-almusal.  Ipinahanda niya ang kanyang kaerwahe at nagpahatid sa piknikan.

Sa may di–kalayuan, pinahinto niya ang karwahe.  Pinabalik niya sa kumbento .  Namaybay siya sa mga latian hanggang sa maulinigan niya si Maria na naghahanap ng pugad ng gansa.  Naniniwala ang mga dalaga na sinuman ang makakita ng pugad upang masundan niya at makita parati si Ibarra nang hindi siya makikita nito.

Tuwang-tuwa si Pari Salvi sa panood sa papalayong mga dalaga.  Nais niyang sundan ang mga ito.  Pero, ipinasya niyang hanapin na lamang ang mga kasama nito.  Nang punahin ng mga kasama nito tungkol sa sa kanyang galos, sinabi niyang siya ay naligaw.

Pagkaraang makapananghali, napag-usapan nina Padre Salvi ang taong tumatampalasan kay Padre Damaso na naging dahilan ng pagkakasakit nito.  Kamala-mala, dumating si Sisa.  Nakita siya ni Ibarra, kaya kaagad na iniutos na pakainin ito.  Ngunit, mabilis na tumalilis si Sisa.

Napunta ang usapan sa pagkawala nina Crispin at Basilio, mga sakristan ni Pari Salvi.  Naging maigting ang pagtatalo nina Pari Salvi at Don Felipo sapagkat sinabi ng Don na higit pang mahalaga sa Kura ang paghahanap sa nawawalang onsa kaysa sa kanyang dalawang sakristan.

Namagitan na si Ibarra sapagkat magpapangana na ang dalawa.  Sinabi niya sa mga kaharap na siya na ang kukupkup kay Sisa.  Kadagdaka’y nakiumpok na si Ibarra sa mga nagsisipaglarong biinata at dalaga na naglalaro ng Gulong ng Kapalaran.  Nagtanong si Ibarra kung magtatagumpay siya sa kanyang balak.  Inihagis niya ang dais at binasa siya ang sagot na tumama sa: Ang pangarap ay nanatiling pangarap lamang.  Ipinihayag niyang nagsisinungaling ang aklat ng Gulong ng Kapalaran.

Mula sa kanyang bulsa, inilabaas niya ang isang kapirasong sulat na nagsasaad na pinatibay na ang kanyang balak na magtayo ng bahay-paaralan.  Hinati ni Ibarra ang sulat, ang kalahati ay ibinigay kay Maria at ang natitirang kalahati ay kay Sinang na nagtamo ng pinakamasamang sagot sa kanilang paglalaro.  At iniwanan na ni Ibarra sa paglalaro ang mga kaibigan.

Dumating si Pari Salvi.  Walang sabi-sabing hinablot ang aklat at pinagpunit-punit ito.  Malaking kasalanan, anya ang maniwala sa aklat sapagkat ang mga nilalaman nito’y pawang kasinungalingan.  Nabanas si Albino at sinabihan ang Kura na higit na malaking kasalanan ang pangahasan ang hindi kanya at walang pahintulot sa pagmamay-ari nito.  Hindi na tumugon ang Kura at sa halip ay biglang tinalikuran ang magkakaibigan at nagbalik na ito sa kumbento.

Dumating naman ang apat na Sibil at ang Sarhento.  Hinahanap nila si Elias na siya umanong tumampalasan kay Padre Damaso.  Inusig nila si Ibarra dahil sa pag-aanyaya at pagkupkop sa masamang tao.  Pero, tinugon sila ni Ibarra sa pagsasabing walang sinuman ang maaring makialam sa mga taong kanyang inaanyayahan sa piging kahit na sinuman ang mga taong ito.  Ginagulad ng mga Sibil at Sarhento ang gubat upang hanapin si Elias na umano’y nagtapon din sa labak sa Alperes.  Ni bakas ni Elias ay wala silang nakita.

Nagpasyang umalis na sa gubat ang mga dalaga at binat ng unti-unting lumalaganap ang dilim sa paligid.  Magtatakipsilim na.

Learn this Filipino word:

sumalangit