Kabanata 23:

Ang Piknik

(Ang Buod ng “Noli Me Tangere”)

Madilim–dilim pa nagsigayak na ang mga na ang mga kabataan,kadalagahan at ilang matatandang babae na patungo sa dalawang bangkay nakahinto sa pasigan.  Ang mga kawaksing babae ay mayroong sunung-sunong na mga bakol na kinalalagyan ng mga pagkain at pinggan.  Ang mga bangka ay nagagayakan ng mga bulaklak, mga iba’t-ibang kulay na kagaya ng gitara, alpa, akurdiyon at tambuli.

Si Maria Clara ay kaagapay ang mga matatalik nitong kaibigan na sina Iday, Victorina, Sinang at Neneng.  Habang naglalakad masaya silang nagkukuwentuhan at nagbibiruan.  Paminsan-minsan ay binabawalan sila ng mga matatandang babae sa pangunguna ni Tiya Isabel.  Pero, sige pa rin ang kanilang kuwentuhan.

Nagtig-isang bangka ang mga dalaga sapagkat lulubog daw ang kanilang sinasakyan.  Dahil dito,mabilis na lumipat ang ilang kabinataan sa bangkang sinasakyan ng mga dalagang kanilang pinipintuho.  Si Ibarra ay napatabi kay Maria.  Si Albino ay kay Victoria.  Natameme sa pagkakagulo ang mga dalaga .

Ang piloto o ang sumasagwan sa dalawang bangkang para umusad sa tubig ay isang binatang may matikas na anyo, matipuno ang pangangatawan, maitim, mahaba ang buhok at siksik sa laman.  Ito ay si Elias.

Habang hinihintay na maluto ang agahan, si Maria ay umawit ng Kundiman.  Balana ay hindi nakaimik.  Sinabi ni Andeng na nakahanda na ang sabaw para sa isisigang na isda.

Ang mga nagpipiknik ay nasa may baklad na ni Kapitan Tiyago.  Ang magbibinatang anak ng isang mangingisda ay namandaw sa baklad.  Ngunit, kaliskis man ng isda ay walang nasalok.

Si Leon na katipan ni Iday ang kumuha ng panalok.  Isinalok ito. Ngunit, wala ring nahuling isda. Sinabi na ang kawalan ng isda sa lawa ay dahil sa buwaya.  Agad na lumundag si Elias.  Sigawan ang mga babae na baka mapahamak ito.  Pero, pinayapa sila ng ilang mga kalalakihan sa pagsasabing sanay si Elias na humuli ng buwaya.

Ilang saglit lang, nahuli na ni Elias ang buwaya.  Pero higit na malakas ang buwaya, nagagapi si Elias.  Dahil dito, kumuha ng isang punyal si Ibarra at lumundag din sa lawa.  Hindi hinimatay si Maria Clara sapagkat ang mga ‘dalaga noon ay hindi marunong mahimatay.’

Biglang umalimbukay ang pulang tubig.  nLumundag pa ang isang anak ng mangingisda na may tangang gulok.  Pamayamaya’y lumitaw sin a Ibarra at ang piloto o si Elias na dahil iniligtas siya ni Ibarra sa tiyak na kapahamakan, utang niya ang kanyang buhay dito.

Natauhan mula sa pagkapatda si Maria ng lumapit sa kanya si Ibarra.  Nagpatuloy ang mga magkakaibigan sa pangingisda at nakahuli naman ng marami.  Nagpatuloy sila sa gubat na pag-aari ni Ibarra.  Nananghalian sila sa lilim ng mayatabong na punongkahoy na tumutunghay sa batisan.

Learn this Filipino word:

kalabasang naíiwan ang bunga