Manuel L. Quezon

(Manuel Luis Quezon y Molina)

2nd President of the Philippines

First President of the Philippine Commonwealth

(In office : November 15, 1935 – August 1, 1944)

2nd President of the Philippines"MLQ" / "Nonong" / "Manolo" "Father of Philippine Language" ("Ama ng Wikang Filipino")

Mga Personal na Tala sa Buhay

Araw ng pagkasilang Agosto 19, 1878
Lugar na sinilangan Baler, Tayabas
Ama Lucio Quezon
Ina Maria Dolores Molina
Maybahay Aurora Aragon (pinsang-buo ng Manuel L. Quezon)
Mga Anak María Aurora ("Baby"), María Zeneida ("Nini"), Luisa Corazón Paz ("Nenita") at Manuel, Jr. ("Nonong")
Partidong pampulitika Coalición Nacionalista (1935-1938); Nacionalista Party 1938-1944
Hanapbuhay Abogado
Relihiyon Katoliko
Araw ng kamatayan Agosto 1, 1944
Lugar kung saan namatay Saranac Lake, New York, U.S.A.
Sanhi ng kamatayan Tuberkulosis
Edad nang mamatay 66
Lugar ng huling himlayan Quezon Memorial, Quezon City

Personal Data

Date of birth August 19, 1878
Birthplace Baler, Tayabas
Father Lucio Quezon
Mother Maria Dolores Molina
Spouse Aurora Aragon (Manuel L. Quezon’s first cousin)
Chldren María Aurora ("Baby"), María Zeneida ("Nini"), Luisa Corazón Paz ("Nenita") and Manuel, Jr. ("Nonong")
Political party Nacionalista Party, Democratic Party
Profession Lawyer
Religion Catholic
Date of death August 1, 1944
Location of death Saranac Lake, New York, U.S.A.
Cause of death Tuberculosis
Age at death 66
Final resting place Quezon Memorial, Quezon City

Learn this Filipino word:

nag-íisáng kákawág-kawág