José P. Laurel - Page 2 of 2

(José Paciano Laurel y Garcia)

Edukasyon

Elementarya at Mataas na Paaralan Mataas na Paaralan ng Tanauan
Colegio de San Juan de Letran
Manila High School
Kolehiyo Batsilyer ng Abogasya, Pamantasan ng Pilipinas (1915)
Dalubhasa ng Abogasya, Escuela de Derecho (1919)
Doktor ng Abogasyang Sibil, Yale University, U.S.A. (1920)
Doktor ng Pilosopiya, University of Santo Tomas (1936)
Doktor ang Abogasya, Tokyo Imperial University, Tokyo, Japan (1930)

 

 

Mga Natatanging Tala sa Kasaysayan

 • Sa kabila ng pagiging ilustrado at kakayahang lumikas noong Panahon ng Hapon, pinili niyang harapin ang pagsubok na dumating sa bansa.
 • Inatasan ni Pangulong Manuel L. Quezon na makipagsundo sa mga Hapones sa layuning mailigtas ang mga kababayan.
 • Pinaratangang "collaborator", taksil sa bayan at maka-Hapon.
 • Manananggol ang kanyang amang si Sotero Laurel at naging kagawad rin ng Kongreso sa Malolos sa panahon ng himagsikan.
 • Namasukan sa Bureau of Forestry upang matustusan ang pag-aaral bagamat may kakayahan ang mga magulang na pag-aralin siya.
 • Nagtamo ng pangalawang pinakamataas na marka sa Philippine Bar nang kumuha ng pagsusulit.
 • Naging propesor niya sa kursong abogasya si U.S. Supreme Court Chief Justice at naging pangulo ng U.S., William Howard Taft.
 • May-akda ng aklat tungkol sa batas, ang Constitutional Law of the Philippines.
 • Naging pansamantalang Chairman ng Constitutional Convention bago nahalal ang naging pangulo nito na si Claro M. Recto.
 • Kabilang sa tinaguriang "Seven Wise Men" na nagsuri sa ginawang Saligang Batas ng Pilipinas.
 • Naging Pangalawang Kalihim at nang maglaon ay Kalihim ng Panloob noong 1922.
 • Naging Katulong na Mahistrado, Korte Suprema noong 1936.
 • Namahayag sa kongreso para sa kapakanan ng interes ng mga Hapon pagbalik galing sa Tokyo Imperial University sa Japan.
 • Naging Pangulo ng Japanese Sponsored Philippine Republic noong panahon ng pananakop ng Hapon.
 • Ipinadakip ni Heneral Douglas McArthur sa salang Collaboration kaya ipiniit sa Sugamo Prison malapit sa Tokyo, Japan.
 • Nilitis kasama ang ilan pang Pilipinong pinaghinalaang nakipagtulungan sa mga Hapon ng isang Hukuman ng Taumbayan nang muling maibalik ang pamahalaang Komonwelt.
 • Nanguna sa dalawampung kandidato sa pagkasenador sa ilalim ng pamamahala ni Presidente Quirino.
 • Hinirang siya ni Pangulong Magsaysay na pamunuan ang Economic Mission kung saan nabuo ang Laurel-Langley Agreement, isang kasunduang pangkalakalan.
 • Naging Chancellor ng National Teachers College at nagtatag ng National Economic Development Authority.
 • Nagtatag ng Lyceum ng Pilipinas sa Intramuros at ng Philippine Banking Corporation.

Education

Elementary and Secondary Mataas na Paaralan ng Tanauan
Colegio de San Juan de Letran
Manila High School
College Bachelor of Laws, University of the Philippines (1915)
Master of Laws, Escuela de Derecho (1919)
Doctor of Civil Laws, Yale University, United States (1920)
Doctor of Philosophy, University of Santo Tomas (1936)
Doctor of Laws, Tokyo Imperial University, Tokyo, Japan (1938)

 

 

Important Notes in History

 • While he has the capability to leave the country during the Japanese regime, he chose to face the trials that besieged the country.
 • Was mandated by President Quezon to reconcile with the Japanese to save his countrymen.
 • Accused of being a collaborator, traitor and pro-Japanese.
 • His father, Sotero Laurel, was a lawyer and was also a member of the committee in Malolos Congress at the time of revolution.
 • Worked at the Bureau of Forestry to finance his studies in spite of his parents’ capability to send him to school.
 • Obtained the second highest grade in the Bar exams.
 • One of his professors in his Law courses was U.S. supreme Court Chief Justice and U.S. President William Howard Taft.
 • Author of a book about the law, the Constitutional Law of the Philippines.
 • Was temporary Chairman of the Constitutional Convention before the election of its president, Claro M. Recto.
 • One of the so-called "Seven Wise Men" who studied the Philippine Constitution.
 • Was Assistant Secretary and later Secretary of the Interior in 1922.
 • Was Associate Justice of the Supreme Court in 1936.
 • Spoke at the Congress for the interest of the Japanese upon his return from Tokyo Imperial University in Japan.
 • Was president of the Japanese-Sponsored Philippine Republic during the Japanese Regime.
 • Was arrested through the order of Gen. Douglas McArthur for Collaboration and was jailed at Sugamo Prison near Tokyo, Japan.
 • Was tried with some Filipinos who were also suspected of conniving with the Japanese by a Court of the People after the return of the Philippine Commonwealth.
 • Excelled among twenty candidates for senator under the reign of President Quirino.
 • Was mandated by President Magsaysay to head the Economic Mission where the Laurel-Langley Agreement was reached, a treaty on trade and industry.
 • Was Chancellor for the National Teachers College and founded the National Economic Development Authority.
 • Founded the Lyceum of the Philippines in Intramuros and the Philippine Banking Corporation.

Learn this Filipino word:

waláng sinásabi