Pangkalahatang Buod

ng “Ibong Adarna”

Ang Ibong Adarna ay umiinog sa magkakapatid na sina Don Juan, Don Diego at Don Pedro na pawang nagsikap makuha ang mahiwagang Ibong Adarna na dumarapo sa puno ng Piedras Platas sa Bundok Tabor.  Kailangang makuha ang ibon upang mapagaling ang kanilang amang si Haring Fernando na noon ay dinapuan ng sakit na hindi kayang gamutin ng karaniwang manggagamot.  Ang mahiwagang huni ng nasabing ibon ang makapagpapagaling lamang umano sa sakit ng hari.  Sumapit na sila sa takdang gulang at dumaan sa mga pagsasanay sa pananandata, gaya ng inaasahan sa sinumang prinsipe.  Ngunit ito'y hindi sapat sa haharapin nilang mga pagsubok.  Kapuwa nabigo sina Don Diego at Don Pedro na mahuli ang ibon, at naghunos bato sila nang mapahimbing sa maamong awit ng Adarna at maiputan sila nito.  Ngunit naiiba si Don Juan, na nabatid ang lihim ng Ibong Adarna sa isang matandang ermitanyong nasalubong sa daan.  Binigyan din ng mahihiwagang gamit ng matanda ang prinsipe, upang mabihag ang ibon at mapanumbalik ang buhay ng kaniyang dalawang kapatid.  Ngunit nagtaksil sina Don Pedro at Don Diego kay Don Juan. Inagaw nila ang Adarna na hawak ng bunsong kapatid. Muntik na nilang mapatay si Don Juan, nang iwan sa isang malalim na balon.  Ngunit muling nakaligtas si Don Juan sa tulong ni Donya Maria, at ipinagpatuloy ang pakikipagsapalaran sa lupain ng Reino de los Cristal. Napaibig si Don Juan sa dalawa pang kapatid ni Maria, na sina Donya Leonora at Donya Juana.  Kahit ibig pakasalan ng binata ang sinuman sa mga dalaga'y kailangang muling dumaan siya sa mga pagsubok na mula kay Haring Salermo.  Nagtagumpay muli si Don Juan, nagpakasal kay Donya Maria, at namuhay nang maligaya sa kahariang nakamit niya.  Samantala, ang Ibong Adarna ay mistulang tagapagbunyag ng lihim na naganap sa pagtataksil kay Don Juan.  Waring ginamit lamang itong instrumento upang itampok ang mga kagila-gilalas na pakikipagsapalaran ng mga prinsipe sa iba't ibang pook.

Learn this Filipino word:

hináhabol na ng sabón