Kamingaw Sa Payag

Pinangga, pinangga, wa ba diay makasama
Ang gugma ko sa gugma mo niining kalibutan, ay!

Kamingaw sa payag, kanhi atong gi-puy-an
Sa duha ta ka gugma wala na ang iyang kahayag
Nga nagbanaag kanato sa gabiing tanan.

Mag-unsa ako kong wala na ikaw
Unsa'y puy-an sa payag
Nga gibiyaan mo na man?
Asa ko na ikaw pangita karon
Kay ikaw day pinangga ko.
Manamilit ako manamilit na lang.

Learn this Filipino word:

murang-isip