Leron-Leron Sinta

Leron, Leron, sinta: buko ng papaya,
Dala-dala’y buslo, sisidlan ng sinta,
Pagdating sa dulo’y nabali ang sanga.
Kapos kapalaran, humanap ng iba.

Gumising ka, Neneng, tayo’y manampalok,
Dalhin mo ang buslong sisidlan ng hinog;
Pagdating sa dulo’y lalamba-lambayog,
Kumapit ka, Neneng, baka ka mahulog.

Ako’y ibigin mo, lalaking matapang,
Ang baril ko’y pito, ang sundang ko’y siyam;
Ang lalakaring ko'y parte ng dinulang,
Isang pinggang pansit, ang aking kalaban.

Ako'y ibigin mo, lalaking maliksi,
Susung gumagapang, 'di ko pa mahuli;
Nang umpisahan ko'y buwan ng Setyembre,
Enero na ngayon, 'di ko pa mahuli.

Learn this Filipino word:

pambala sa kanyón