Iloilo Ang Akon Banwa

Iloilo ang banwa ko ginahingadlan
Katamis nga pulong nga akon gin-mát-án
Dili ko ikaw bulagan, banwa kong nalulutan

Ikaw ang ginkuha-an kalipayan
Ilonggo ako nga Inday
Nga nagapuyo sa higad sang baybay
Manami magkiay-kiay sa tagi-iposuon
Bug-os ang kalipay

Learn this Filipino word:

may talì sa bibíg