Ania Si Rosas Pangdan

Ania si Rosas pangdan gikan pa intawon sa kabukiran
Kaninyo makig-uban-uban ning inyo nga kalingawan
Balitaw da'y akong puhunan maoy kabilin sa akong ginikanan
Awit nga labing karaan nga garbo sa atong kabukiran

Ti gading, ti gading, ti gading
Ayay sa akong balitaw
Manindot pa ng sayan
Daw yamog ang kabugnaw

Ti gadong, ti gadong, ti gadong
Intawon usab si Dodong
Nagtan-aw kang Inday
Nagtabisay ang laway

Ti gading, ti gading, ti gading
Ayay sa akong balitaw
Manindot pa ng sayan
Daw yamog ang kabugnaw

Ti gadong, ti gadong, ti gadong
Intawon usab si Dodong
Nagtan-aw kang Inday
Nagtabisay ang laway
Nagtan-aw kang Inday
Nagtabisay ang laway

Learn this Filipino word:

magsusì ng bibíg