Rosas Pandan

(Tagalog version)

Dalaga ay parang rosas
Bumabango kapag namumukadkad
Habang hinahagkan ng araw
Lalong gumaganda ang kulay
At ang ngumingiting talulot
Nilalapitan ng mga bubuyog
Ang mutyang iyong nililiyag
Ay tulad din pala ng rosas

Kahit na umula't kumidlat
Kay ganda rin ng rosas
Lalong sumasariwa sa tubig ng paglingap
Lumilipad binagyo't inunos
Ang rosas ng pag-irog
Sa wikang pagsuyo nilanta ng paglipot

Learn this Filipino word:

mákaisáng-pusò