Ang Pipit

May pumukol sa pipit sa sanga ng isang kahoy
At nahagip ng bato ang pakpak ng munting ibon
Dahil sa sakit di na makaya pang lumipad
At ang nangyari ay nahulog nguni't parang taong bumigtas

Mamang kay lupit Ang puso mo'y di na nahabag
Pag pumanaw ang buhay ko
May isang pipit na iiyak

May pumukol sa pipit sa sanga ng isang kahoy
At nahagip ng bato ang pakpak ng munting ibon
Dahil sa sakit di na makaya pang lumipad
At ang nangyari ay nahulog nguni't parang taong bumigtas

Mamang kay lupit
Ang puso mo'y di na nahabag
Pag pumanaw ang buhay ko
May isang pipit na iiyak

Mamang kay lupit
Ang puso mo'y di na nahabag
Pag pumanaw ang buhay ko
May isang pipit na iiyak

Lyrics by Levi Celerio

Learn this Filipino word:

magdádalá ng bigát