Mga Talasalitaan

Aberno
isang lawa na ayon sa paniniwala ay siyang pinakapintuang papunta sa impiyerno
Adarga
kalasag o pananggang pabilog na balat
Adonis
isang baguntaong sakdal ganda, anak ni Siniro na hari sa Tsipre
Albanya
isang lupaing sakop ng Gresya
Alkon
isang ibong kaaway ng lahat ng uri ng ibon at iba pang mga hayop
Apolo
anak na lalaki nina Hupiter at Latona
Atenas
ang pangunahing bayan ng Gresya at bayan ng mga batang matatalino sa Gresya
Aurora
anak ng Araw at Buwan (Baltazar)
Bai
isang bayan ngayon sa Laguna
Basilisco
isang hayop na may anyong butiki, umano ang hininga at kislap ay nakamamatay
Beata
isang ilog sa purok ng Pandakan, lungsod ng Maynila
Benus
ang diyosa ng kagandahan na umano ay anak ni Hupiter kay Diyone
Buwitre
isang uri ng ibong mandaragit na ang ikinabubuhay ay mga laman ng hayop na patay
Cipres
isang uri ng punong-kahoy sa bundok; tuwid, malaki at malilim ang tubo, paitaas na lahat ang ayos, hugis-puso, karaniwang itinatanim sa puntod
Diana
ang diyosa ng liwanag
Edipo
anak ni Layo na hari sa Tebas at Reyna Yokasta
Epiro
isang matandang purok sa Timog-Kanluran ng Turkia at Hilagang-Kanluran ng Gresya
Emir
salitang Turko; ngalan ng isang may mataas na tungkulin sa pamahalaan ng Turkia na katumbas ng gobernador militar
Etolya
isang lupaing sakop ng matandang Gresya
Etyokles
kapatid ni Polinese at anak ni Edip na hari ng Tebas at Reyna Yokasta
Furias
mga diyosa ng katarungan na kaya itinalaga sa impiyerno ay upang sila ang magparusa sa mga makasalanan sa lupa
Harpyas
isang ibong may mukhang babae, kawawang ibon, baluktot ang kamay at nakakabit sa pakpak
Hauris
isa sa mga dalagang sakdal ganda na likha ng isipang makapapanampalataya ng mga musulman na ang tungkulin ay umakay ng mga mapapalad na pinagpala sa paraiso
Hiena
isang uri ng hayop sa Aprika, ang mukha nito ay kahawig ng lobo
Higera
mayabong na punong-kahoy na malalapad ang mga dahon, di namumunga, baog
Kosito
isang ilog sa Epiro na makamandag ang tubig
Krotona
ito ang bayan o kaharian ng nuno sa ina ni Florante
Kupido
diyos ng pag-ibig ayon sa alamat ng mga Griyego
Marte
kinikilalang bathala ng digma
Medyaluna
ang tinutukoy ay bandila ng mga Moro na ang kulay ay pulang-pula at may anyo ng kalahati ng buwan
Narciso
isang binatang sakdal kisig, anak ni Celfrino at ni Girope
Nayadas
mga diyosa na nananahan sa dagat o bukal na sinasamba ng di-binyagan
Nimpas
mga diyosa na nanahanan sa tubig at bundok
Oreadas Nimpas
mga diyos ng kalikasan na sinasamba ng mga hentil
Pama
isang uri ng diyosang sinasamba ng mga di-binyagan at tagapaglathala ng Gawain ng tao
Panggabing ibon
mga ibong malabo ang mga mata kung araw, kagaya ng kuwago at paniki
Parkas
mga diyosa ng kamatayan at tadhanang karatnan ng tao
Pebo
(araw) ito ang tinataguri ng mga makatang Latino at Griyego
Persia
isang kaharian sa dakong Asya na nasa ilalim ng kapangyarihan ng mga Moro
Petako
isa ito sa pitong pantas ng Gresya
Pica
sibat
Polinese
anak ni Edipo, hari ng Tebes at Reyna Yokasta
Pluto
kinikilalang hari ng Impiyerno
Puryas
mga Diyos sa Impiyerno at binubuo ng tatlong babae: sina Megaera, Tisiphon at Alecto
Reynong Albanya
isang malaking siyudad sa Imperyo ng Gresya
Sierpe
ahas o serpiyente
Sihesmundo
isang tauhan sa tulang “Buhay ni Sihesmundo”, nakababago ng tula ay nasira ang isinulat
Sirenas
diyosa ng karagatan at kalahati ng katawan ay babae at kalahati ay isda
Nimpas
mga diwata o diyosa na naninirahan sa gubat, ilog, batis at bundok
Tigre
isang mabangis na hayop
Venus
diyosa ng pag-ibig at kagandahan

Learn this Filipino word:

bugók