Bugtong / Riddles - Page 3 of 4

Mga Hayop / Animals

Bilingual (Tagalog-English)

Sagot / Answer

Bugtong

Riddle

Lisa (Lice)

Alin itlog ang may buntot?

(What egg has a tail?)

Kuto (Louse)

Dala mo siya
Pero kinakain ka niya

(You carry him
but you're his food)

Unggoy (Monkey)

Yao't dito, roo'y mula
Laging ang ginagawa
Magtago at mamulaga
Sa matatanda at sa bata

(He goes back and forth
always busy with something;
he hides and starles
elders and children)

Lamok (Mosquito)

Kung kailan tahimik
Saka nambubuwisit

(When everything is quiet,
that is the time it teases)

Talaba (Oyster)

Hindi naman platero,
Hindi naman panday,
Lapat ang buhay

(He is not a silver smith
nor is he a blacksmith,
yet his house is well fitted)

Ahas (Snake)

Baston ng kapitan
Hindi mahawakan

Tungkod ni Kapitan,
Hindi mahawakan

(The cane of the captain
cannot be handled by anyone)

(The cane of the captain
can not be handled by anyone

Learn this Filipino word:

may tahíd