Bugtong / Riddles - Page 2 of 4

Mga Hayop / Animals

Bilingual (Tagalog-English)

Sagot / Answer

Bugtong

Riddle

Bibe (Duck)

Kay liit pa ni Neneng
Marunong nang kumendeng

(Neneng is still small,
but she already knows how to sway her hips)

Elepante (Elephant)

Anong hayop ang dalawa ang buntot?

(What animal has two tails?)

Tipaklong (Grasshopper)

Ang ulo ay kabayo,
Ang leeg [balabal] ay pare,
Ang katawan ay uod,
Ang paa ay lagare.

(Its head is that of a horse,
its neck [cape] is that of a priest,
its body is that of a worm and
its feet, a saw)

Langaw (House fly)

Naghanda ang alila [katulong] ko
nauna pang dumulog ang tukso.

(My servant gave a party;
the rascal was first at table)

Alitaptap (Firefly)

Eto na si bayaw
Dala-dala'y ilaw

(Here comes brother-in-law
carrying a light)

Palaka (Frog)

May ulo'y walang buhok
May tiyan walang pusod

(It has a head, but no hair,
a belly, but no navel)

Sungay ng Usa (Horns of a deer)

Pantas ka man at marunong
At nag-aral nang malaon,
Aling kahoy sa gubat
Nagsasanga’y walang ugat.

(Though you be very wise
And have studied long,
Guess what tree in the forest
Grows branches but has no roots)

Learn this Filipino word:

kalám ng tiyán