Bugtong / Riddles

Mga Halaman / Plants

Bilingual (Tagalog-English)

Sagot / Answer

Bugtong

Riddle

Kawayan o Labong (Banana blossom; Bamboo; bamboo shoot)

 

Nang bata ay nagsaya,
at naghubo nang dalaga.

(When a child she wore a skirt,
when grown up she stripped)

Acacia

Sa init sumasaya
Sa lamig ay nalanta

(It is happy when it is hot,
it wilts when it is cold)

Amor seco

 

Nang maalaala'y naiwan
Nadala nang malimutan.

(When remembered it was left behind;
when forgotten it was carried)

Labong at kawayan (Bamboo shoot and bamboo)

Nang maliit ay ulam
Nang lumaki'y kasangkapan

(When young a vegetable;
when mature, it is made into a furniture)

Dahon ng saging (Banana leaves)

Tabla magkabila
Alulod ang gitna

(Wooden boards on either side,
a canal in the middle)

Camanchile

Putukan ng putukan
hindi magkarinigan

(It pops open
but no sound can you hear)

(There's plenty of shouting
but they can't hear each other)

Gugo

Nagsaing si Ingkong
Sumusulak ay wala namang gatong

(Here comes Ingkong
boiling although there's no fire underneath)

Learn this Filipino word:

parang may asoge sa puwít