Bugtong / Riddles - Page 2 of 2

Mga Bagay / Objects

Bilingual (Tagalog-English)

Sagot / Answer

Bugtong

Riddle

Bahay (House)

Sa umaga ay nagtataboy
Sa gabi ay nag-aampon

(During the day it drives you away;
in the evening, it lets you in)

Bolador / Saranggola (Kite)

Mataas ang ibinitin
Kaysa pinagbitinan.

Buto't-balat, lumilipad

(That which was hung is higher
than that on which it is hung)

(Skin and bones, flying)

Lampara (Lamp)

Isang uhay na palay
Sikip sa buong bahay.

(A grain of palay;
fills the whole house to capacity)

Banig (Mat)

Kung gabi ay malapad
Kung araw ay matangkad.

Kung gabi'y dagat
Sa araw ay bumbong

(Guess flat at night,
tube during the day)

(In the evening it is a pool of water,
during the day it is a log)

Panitik o Bolpen (Pen)

Lumakad walang paa,
Tumatangis walang mata.

(It walks but has no feet,
it weeps but has no eyes)

Sapatos (Shoes)

Dala mo, dala ka
Dala ka pa ng iyong dala.

(You carry it,
it carries you)

Mesa(Table)

May apat na binti, hindi makalakad

(It has four legs, but cannot walk)

Learn this Filipino word:

bigatin