Bilingual (Tagalog-English) version of Epics “Mga Epiko”Bilingual (Tagalog-English) version of Epics “Mga Epiko”

Bago pa man dumating ang mga Kastila sa Pilipinas, ang mga Pilipino ay mayroon nang sariling kultura, tradisyon, alamat, mga mitolohiya at mga epiko.  Mayroon nang mayaman na akda ang mga unang katutubo.  Ang mga kuwento ng epiko, na nakasulat na mga tula ay naglahad ng pambihirang buhay, kulay at imahinasyon.  Ang mga ito ay salaysay ng pag-ibig at pakikipagsapalaran ng mga katutubong bayani, na napagkalooban ng kapangyarihan mula sa mga diyos upang protektahan ang pinaka-unang komunidad ng mga kapuluan ng kanilang panahon.

Naririto ang bersyong Tagalog-Ingles ng mga kilalang epikong Pilipino.  Makikita rito ang mga kahulugan sa Ingles upang sa gayon ay mas lalong maunawaan ang mga ito ng mga mambabasa mula iba't-ibang lahi.

Even before the Spaniards came to the Philippines, the Filipinos already had their own cultural traditions, folklore, mythologies and epics. There were substantial writings by early natives. Stories of epics, done in poetry displayed tremendous vitality, color and imagination. These are tales of love and adventures about native heroes, endowed with powers from the gods to protect the earliest communities of the islands during their time.

Here's a bilingual version of some of the well-known Filipino Epics. English translations are given in order to make them accessible to an international readership.

Learn this Filipino word:

labás-masok