The Monkey and the Tortoise / Ang Buhay ni Matsing at ni Pagong - Page 5 of 6

Illustrated by José Rizal

(Tagalog translation by Federico B. Sebastian) Bilingual (English-Tagalog) version with sketches

Facsimile #5 - The Story of the Monkey and the Tortoise by Jose Rizal

After a long search, he found the tortoise.

Nakita niya ang pagong pagkaraan ng matagal na paghahanap.

You wretched creature, here you are! said heYou must pay for your wickedness; you must die.

Narito ka pala, hamak na pagong, ang sabi niya.  Magbabayad ka sa iyong kasamaan; dapat kang mamatay.

Learn this Filipino word:

bagyó