The Monkey and the Tortoise / Ang Buhay ni Matsing at ni Pagong - Page 2 of 6

Illustrated by José Rizal

(Tagalog translation by Federico B. Sebastian) Bilingual (English-Tagalog) version with sketches

Facsimile #2 - The Story of the Monkey and the Tortoise by Jose Rizal

thinking that it would grow quicker, for it had leaves.  The tortoise, as the weaker, had the lower part, that looked ugly, although it had roots.

sa pag-aakalang ang may maraming dahon ang madaling tumubo.  Napasa-mahinang pagong ang gawing ibabang sa tingin ay pangit ngunit nagtataglay naman ng maraming ugat.